Kreativně-kompoziční seminář

 

charakteristika předmětu

Kreativně kompoziční seminář je nový předmět, který se v ZUŠ Kaplice vyučuje od minulého školního roku 2016/2017 a od nynějšího školního roku také ve Vyšším Brodě. V hodinách Kreativně kompozičního semináře je s pomocí osvojených hudebních znalostí a dovedností  podporována a kultivována fantazie a tvořivost  žáků při komponování vlastní hudby. Žáci tvoří své skladby pomocí notačního programu a též s pomocí hudebních  nástrojů, na které hrají. Učí se též doprovázet písně pomocí akordů (na klávesách, kytaře) a poznávají  a  osvojují si zákonitosti, které v hudbě platí. V Kreativně  kompozičním semináři je vyučována intonace a rytmus, to znamená rozvíjení schopnosti zapsat do not slyšenou melodii a z notového zápisu melodii reprodukovat (zazpívat). Kromě hudebně odborných znalostí a dovedností výuka obsahuje informace o historických kulturních souvislostech, které ovlivňovaly a utvářely hudební styly včetně současné populární hudby.

 

Vyučuje Daniel Tácha / d.tacha@zuskaplice.cz

Kaplice:

středa 14.40 - 15.25

pátek 17.15 - 18.00

 

Vyšší Brod:

pondělí 17.30 - 18.15

 

ukázky z tvorby:

rostlina.mp3

střídavka.mp3

zataženo, někdy oblačno.mp3