Literárně dramatický obor

 

vyučuje MgA. Jaromír Hruška

 

 

 

 

Náplní výuky literárně dramatického oboru je:

 

 

Pozn.: Od školního roku 2012/13 se vyučuje podle nových osnov - školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program ZUŠ Kaplice je k nahlédnutí v budově č. 334 a v elektronické podobě v budově č.2; na pobočce ve Vyšším Brodě ve třídě p. uč. V. Čížka. Každý vyučující má ve třídě k dispozici ŠVP vyučovaných předmětů.