Rozvrh kolektivní výuky 2020 / 2021

 

K organizaci kolektivní výuky

Hudební obor

výuky hudební nauky, smyčcového souboru, pěveckého sboru a hudebních hrátek pro nejmenší probíhají v budově č.p. 334 v Linecké ulici. Žáci mohou čekat na příchod vyučujícího v prvním patře v prostoru před šatnou, do učebny mohou vstupovat přezutí a pouze v doprovodu vyučujícího.

Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru probíhá v přízemí budovy č.p. 334 v Linecké ulici. Žáci mohou do učebny vstupovat po přezutí za doprovodu vyučujícího.

Žáci jsou ve všech prostorách ZUŠ povinni (v prostorách VO dbát zvýšené opatrnosti) dodržovat předem stanovená pravidla bezpečnosti a školní řád, s nímž byli seznámeni na začátku školního roku. Úplné znění školního řádu je k dispozici v sekci "formuláře"