Literárně dramatický obor

 

vyučuje MgA. Jaromír Hruška

 

 

 

 

Náplní výuky literárně dramatického oboru je: