Úplata za vzdělání

 

PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ V ZUŠ Kaplice (ÚPLATA - ŠKOLNÉ) ve školním roce 2019/2020 (podle Vyhlášky o ZUŠ č.71/2005 a zákona č.561/2005)


HUDEBNÍ OBOR:

Individuální výuka 1700,- Kč/pololetí

Skupinová výuka 1500,- Kč/pololetí

Dva hlavní předměty (nástroje) 1500,- Kč/pololetí


VÝTVARNÝ OBOR

Kaplice:

1700,- Kč/ pololetí

 

Pobočka Vyšší Brod:

HUDEBNÍ OBOR: 1600,- Kč/pololetí

VÝTVARNÝ OBOR: 1600,- Kč/pololetí


Sborový zpěv jako hlavní obor:

1100,-Kč / pololetí - Kaplice

1000,-Kč / pololetí - V.Brod

 

Výtvarka pro dospělé

1800,- Kč/pololetí

 

Výtvarné hrátky pro děti 4 - 6 let

Kaplice: 1200,- Kč/pololetí

Vyšší Brod: 1100,- Kč/pololetí

 

Hudební hrátky pro děti 4 - 6 let

800,- Kč/pololetí (Kaplice i Vyšší Brod)


Podklady k platbě na následující období předají žákům vyučující hlavního oboru vždy s vysvědčením na konci předchozího pololetí. Splatnost do 25. 8. (1. pololetí) a 15. 2. (2. pololetí).

Číslo účtu ZUŠ Kaplice pro zasílání školného: 214 529 364/0300 

 

V odůvodněných případech je možné vytvořit  "splátkový kalendář"  - u ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky. Jsou-li žáky školy tři a více dětí z jedné rodiny, je možné na začátku školního roku požádat o slevu úplaty pro každé dítě v jednom oboru na 1500,- Kč/pololetí. Podmínkou je výborný prospěch a chování žáků.


Nebojte se a ptejte se: 

Máte-li otázku, kterou Vám nepomůže zodpovědět vyučující hlavního oboru, zeptejte se ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky.