Výtvarný obor

 

Ve výtvarném oboru ve Vyšším Brodě v současnosti vyučují:

Jitka Davídková

řezbářka, loutkářka, výtvarnice

 

 

Mgr. Václav Kahovec

studia:

1992 - 1997 / SUPŠ sv. Anežky Český Krumlov
1997 - 1999 / Fakulta architektury ČVUT Praha

1999 - 2004 / Západočeská univerzita v Plzni / Pedagogická fakulta / Katedra výtvarné kultury

Mgr. Josef Lorenc

studia:

1973 - 1977 / Střední průmyslová škola keramická, Bechyně
1977 - 1982 / Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, České Budějovice
2010 - dosud / Fakulta výtvarných umění univerzity v Radomu, Radom - Polsko / Postgraduální doktorské studium

 

 

Náplní výuky výtvarného oboru je zejména plošná, prostorová, objektová a akční tvorba v těchto technikách:

› kresba

› malba

› modelování

› základy sochařské tvorby

› keramika

› grafika

› fotografie

› základy grafického designu a typografie

 

Pozn.: Od školního roku 2012/13 se vyučuje podle nových osnov - školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program ZUŠ Kaplice je k nahlédnutí v budově č. 334 a v elektronické podobě v budově č.2; na pobočce ve Vyšším Brodě ve třídě p. uč. V. Čížka. Každý vyučující má ve třídě k dispozici ŠVP vyučovaných předmětů.